Συνεργαζόμενος αντιπρόσωπος

Η Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. συνεργάζεται με τον παρακάτω Συνδεδεμένο Αντιπροσώπο: Δημήτριος Γέρος (Καραγιαννοπούλου & Χριστοδούλου 3, Λιβαδειά Βοιωτίας, τηλ: 22610-21400)