Η εταιρεία

Το προφίλ της εταιρείας

logo image

Η εταιρεία

Η  Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ αποτελεί μια από τις παλαιότερες χρηματιστηριακές εταιρείες. Ιδρύθηκε το 1994 από τον Αντώνιο Σαρρή, Χρηματιστή με σαρανταετή εμπειρία στον Χρηματιστηριακό χώρο. Είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος. Η Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στην μακρόχρονη πορεία της κατάφερε να αναδειχθεί και κατέχει σήμερα μια σεβαστή θέση στην Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά, παρά την μακρόχρονη περίοδο ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Η προσωπική επαφή με τον πελάτη σε συνάρτηση με την σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, την απαραίτητη τεχνογνωσία και την άρτια εκπαίδευση των στελεχών της, αποτελεί εχέγγυο για την βέλτιστη διεκπεραίωση και εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πελάτη.