Χρηματιστήριο: Οι επενδυτές σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους

Η χρηματιστηριακή εβδομάδα ξεκινάει πτωτικά, καθώς ο οίκος αξιολόγησης Moody's δεν προχώρησε στην αναμενόμενη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας. Οι εμπλεκόμενοι επενδυτές σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους εν αναμονή της δεύτερης αξιολόγησης από τους δανειστές.

Η μεταβλητότητα του Γενικού Δείκτη είναι σε χαμηλά επίπεδα, καθώς η διακύμανση του Δείκτη περιορίζεται σε 5 μονάδες. Οι αγοραστές και οι πωλητές, στην παρούσα φάση, φαίνεται να έχουν βρει ένα σημείο ισορροπίας πάνω από τα επίπεδα των 585 μονάδων.

Οι πρωινές ρευστοποιήσεις αφύπνισαν τα αντανακλαστικά των αγοραστών, οι οποίοι απορρόφησαν την υπερβάλλουσα προσφορά.

Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει αδύναμος καθώς η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία φαίνεται να αργεί, με τις εξελίξεις στην πολιτική να δημιουργούν έδαφος μη πρόσφορο για επενδύσεις, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να βρίσκει αντίσταση στις 590 μονάδες.

Σε τεχνικό επίπεδο, η στήριξη του Γενικού Δείκτη βρίσκεται στο επίπεδο των 575 μονάδων, ενώ η ανοδική διάσπαση των 590 μονάδων, θα βρει αντίσταση στις 604-619 μονάδες.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΣΑΡΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.