Με αναπτερωμένες ελπίδες ενόψει τεχνικής συμφωνίας

Με αναπτερωμένες ελπίδες ξεκίνησε η τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, καθώς οι επενδυτές, βάσει εκτιμήσεων αξιωματούχων, επιχειρούν να προεξοφλήσουν τεχνική συμφωνία με τους θεσμούς έως τις 7/4. Επίσης το κλείσιμο του τριμήνου παραπέμπει σε κινήσεις βελτίωσης των αποτιμήσεων, κυρίως στις τράπεζες.

Ο χαμηλός όγκος συναλλαγών, βέβαια, μας καθιστά επιφυλακτικούς για τη συνέχιση της ανάκαμψης, πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε σε ισχυρά επίπεδα αντίστασης που απαιτούν για να διασπαστούν χειροπιαστές ειδήσεις από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων και όχι δηλώσεις και ευχολόγια.

Βαδίζοντας στην ολοκλήρωση του κύκλου δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων χρήσης 2016 από τις εισηγμένες, η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ιδιαιτέρως ενθαρρυντική. Η πλειοψηφία των μεγάλων υγιών εισηγμένων παρουσιάζει ανθεκτικότητα στην κρίση κυρίως λόγω της εξωστρέφειας τους αλλά και λόγω των έγκαιρων κινήσεων στο μέτωπο της μείωσης του κόστους και αναδιάρθρωσης του δανεισμού τους. Έχουν, μάλιστα, την ευχέρεια να προσφέρουν στους μετόχους τους αξιόλογες μερισματικές αποδόσεις, μπαίνοντας έτσι στο στόχαστρο μακροπρόθεσμων κεφαλαίων από Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι εταιρείες δείχνουν το δρόμο για το πόσο μεγάλες είναι οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και τι ορίζοντες ανοίγουν για αυτή όταν καταφέρει να απεγκλωβιστεί από το βάλτο των αέναων διαπραγματεύσεων για την αξιολόγηση. Η ελληνική οικονομία απαιτεί το κλείσιμο της αξιολόγησης εδώ και τώρα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΣΑΡΡΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=27722