"Απέχουν" οι επενδυτές...

Σε στενό εύρος κινήθηκε και σήμερα η αγορά με τους επενδυτές να απέχουν ως αποτέλεσμα της απουσίας κάποιας ουσιαστικής ειδησεογραφίας από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων.

Είναι φανερό ότι στις παρούσες τιμές έχει προεξοφληθεί ότι το ορόσημο της 20ης Μαρτίου έχει χαθεί και πάμε στην καλύτερη περίπτωση για αρχές Απριλίου για να γεφυρωθούν οι διαφορές και να κλείσει η αξιολόγηση. Όσο, πάντως, χάνεται πολύτιμος χρόνος, τόσο αυξάνονται επικίνδυνα οι πιθανότητες για επανάληψη του μαρτυρικού 2015, όπου η χώρα ακροβατούσε με τη χρεοκοπία και το Grexit μέχρι το καλοκαίρι. Τελικά, φαίνεται να επιβεβαιώνεται η εκτίμηση ότι όσο δεν υπάρχουν σημαντικές λήξεις πληρωμών από πλευράς ελληνικού κράτους, τόσο οι διαπραγματεύσεις θα σέρνονται σε ένα βάλτο αναβλητικότητας και αλληλοκατηγοριών εκατέρωθεν για τους λόγους μη επίτευξης συμφωνίας.

Αυτήν την εβδομάδα το επενδυτικό ενδιαφέρον αναμένεται να μονοπωλήσει η ομολογιακή έκδοση του ΟΠΑΠ, που λαμβάνει χώρα στο διάστημα 15-17/3 και αναμένεται να συγκεντρώσει σημαντικά κεφάλαια επενδυτών με χαμηλότερη διάθεση ρίσκου από αυτή των μετοχών. Από πλευράς τεχνικής ανάλυσης οι 660 μονάδες αποτελούν την αντίσταση της αγοράς με την στήριξη να εντοπίζεται στις 640 μονάδες.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΣΑΡΡΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ